Jaarverslag 2015

Samenvatting

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling en oplevering van de eerste Meerjaren Prognose Gebouwen. Daarnaast is volop ingezet op de verkoop van gemeentelijk vastgoedbezit dat niet langer behoort tot de kernportefeuille. In totaal zijn vijf accommodaties verkocht, zijn er zeven locaties gereserveerd voor de versnellingsactie sociale woningbouw en is een pakket van 10 panden integraal in de markt gezet (verkoop 2016). Er zijn verscheidene gebouwen gerenoveerd of verbouwd. De voorbereiding van uitvoering van de verbouwwerkzaamheden aan het Celecomplex is gestart. De verduurzaming van ons vastgoedbezit blijft een belangrijk thema. Er is gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid en vorm van een Publieke Esco.