Jaarverslag 2015

Samenvatting

We hebben onze visie op het beheer van de openbare ruimte geactualiseerd. Met het nieuwe beleid houden we rekening met maatschappelijke ontwikkelingen zoals de klimaatopgaven, die vragen om een klimaatactief en duurzaam beheer van de openbare ruimte. We willen daarbij maatwerk leveren. De ene wijk is de andere niet en vraagt ander beheer, met andere accenten.

De openbare ruimte zorgt ervoor dat de stad kan functioneren, dat de mensen prettig wonen, werken en verblijven in de stad en dat de natuur een plek heeft.
Met het beheer van de openbare ruimte dragen we bij aan het realiseren van de beleidsagenda's en streven we de volgende doelen na: we willen een openbare ruimte die mensen graag gebruiken (‘people’), die plant en dier de ruimte geeft (‘planet’), die de ondernemers in Zwolle ondersteunt (‘profit’) en kostenbewust wordt onderhouden. Dat doen we toekomstbestendig, op maat en samen met de bewoners, ondernemers en andere partners in de stad.