Jaarverslag 2015

Onderwerp

Begrotingswijziging Raadsbesluiten / B&W besluiten

Bedrag

Beschikbaar voor onvoorziene uitgaven 2015

- opgenomen in oorspronkelijke begroting

500.000

Via begrotingswijziging toebedeeld aan programma's:

- geluidsscherm Schoenerweg 3

Rb. 15-06-2015

-15.500

- voorbereidingskrediet COA

Rb. 13-11-2015

-25.000

- oprichting havenbedrijf Port of Zwolle

Rb. 13-11-2015

-50.000

Restant posten onvoorzien

409.500

Niet via begrotingswijziging verwerkt, maar wel beslag op onvoorzien:

- onderzoeksopdracht naar asbestproblematiek en projectoverschrijding

herhuisvesting Stadkamer

Rb. 25-01-2016

33.000