Jaarverslag 2015

Samenvatting

We dragen bij aan de veiligheid en leefbaarheid van onze inwoners. Dit doen we door vanuit onze veiligheidsvisie te werken aan het tegengaan van criminaliteit, overlast, onveiligheidsgevoelens en andere noodsituaties. Hierbij werken we nauw samen met allerlei organisaties en netwerken, maar ook zeker met inwoners en ondernemers. Daarmee geven we handen en voeten aan de gedeelde verantwoordelijkheid in veiligheid