Jaarverslag 2015

Kerngegevens

Zwolle

G-27*)

jan'15

jan'16

in %

in %

Sociale structuur

0 t/m 14 jaar

23.249

23.091

19

16

15 t/m 34 jaar

33.835

34.280

27

28

35 t/m 64 jaar

48.804

49.163

39

40

65 jaar e.o.

17.968

18.370

15

16

totaal

123.856

124.904

100

100

autochtonen

104.112

104.766

84

75

allochtonen

19.744

20.138

16

25

totaal

123.856

124.904

100

100

alleenstaand

18.060

18.728

35

43

1-ouderhuishouden

3.215

3.294

6

7

2 phh. zonder kinderen

15.230

15.297

28

26

overige huishoudens met kinderen

15.116

15.098

28

23

overige huishoudens zonder kinderen

1.432

1.400

3

1

totaal

53.053

53.817

100

100

% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum

9,4

12,3

% van de bevolking (15-64) arbeidsongeschikt (WIA/WAO/WAZ/Wajong)

7,8

8,0

% van de bevolking (15-64) in de bijstand (WWB)

4,1

5,1

% personen met heel jaar inkomen met een midden of hoog inkomen

62

58

Fysieke structuur

oppervlakte (ha)

11.936

11.936

woonruimten

55.058

55.770

% huurwoningen

48

50

% koopwoningen

52

50

Economische structuur

aantal bedrijfsvestigingen (april 2015)

8.327

aantal banen (april 2015)

90.044

netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van 15-64 jarigen)

69

64

% niet-werkende werkzoekenden in de potentiële beroepsbevolking

11

14

netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha)

566

v.v.o. kantorenvoorraad in m2

772.500

Kwaliteit van bestuur

opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2014

58,2

48,9

*) tot de G-27-gemeenten behoren:

Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad en Zwolle