Jaarverslag 2015

Samenvatting

Het programma economie richt zich op het scheppen van goede randvoorwaarden voor bedrijven en instellingen. Hierdoor wordt het aantrekkelijk om zich in Zwolle te vestigen. Tevens stimuleren we hiermee dat bestaande bedrijven en instellingen zich kunnen versterken. Dit doen we zo veel mogelijk tezamen met andere partijen, al dan niet in regionaal verband.
Daarnaast draagt het programma economie bij aan het zo aantrekkelijk mogelijk maken van de stad opdat meer mensen een bezoek brengen aan Zwolle en daarbij tegelijkertijd bestedingen doen.
Uiteindelijk moet dit leiden tot meer werkgelegenheid in Zwolle