Jaarverslag 2015

Samenvatting

Met ingang van 1-1-2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein ingegaan. Daarmee heeft 2015 vooral in het teken gestaan van het starten van de sociale wijkteams en het inregelen van nieuwe ondersteuningsvormen voor de Zwolse inwoners waarbij de omslag wordt gemaakt naar integrale ondersteuningsplannen, resultaatgericht werken en uitgaan van de eigen mogelijkheden van de inwoner en zijn omgeving.