Jaarverslag 2015

Samenvatting

Voor inwoners, ondernemers en bezoekers is het belangrijk te investeren in een bereikbaar, leefbaar en veilig Zwolle. Zo ervaren vele reizigers dagelijks het gemak en de reistijdwinst van de doorstroomas voor het OV op de Pannekoekendijk en Harm Smeengekade. Ook de fietser is met de herinrichting van de Kamperweg en de opening van de brug over de Blaloweg nog beter in staat om zijn bestemming op een comfortabele en veilige manier te bereiken. Beleidsmatig zijn nieuwe impulsen voorbereid om in de toekomst de gastvrijheid van Zwolle te borgen. Als nationale Fietsstad is met andere overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen gewerkt aan een gezamenlijke agenda en het ontwikkelen van kennis. Het in 2015 ontwikkelde maatregelpakket voor het vervolgprogramma van Beter Benutten Zwolle Kampen geeft een goede basis om komende jaren de mobiliteit verder te versterken.