Jaarverslag 2015

Samenvatting

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de stadsgesprekken met de Zwolse sport. De verenigingen zijn uitgedaagd om plannen en ideeën te ontwikkelen om ook in de toekomst een vitale vereniging te zijn. De resultaten van de stadsgesprekken worden vastgelegd in het Actieplan sport en bewegen.

In het verlengde van de stadsgesprekken is in december het Zwolse sportsymposium georganiseerd.

Op accommodatiegebied is de ingebruikname van de nieuwe sporthal bij de nieuwbouw van wijkcentrum het Anker in Westenholte de belangrijkste ontwikkeling.

Tenslotte heeft sport in Zwolle ook dit jaar weer bijgedragen aan het vergroten van levendigheid in en de uitstraling van de stad.