Jaarverslag 2015

Beleidsverantwoording

Algemeen

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de stadsgesprekken met de Zwolse sport. Vanuit algemene ontwikkelingen in de sport zoals het toenemend consumentisme en de gemeentelijke bezuinigingsopgave is in januari 2015 gestart met de gesprekken met de sportverenigingen. Met de verenigingen is de uitdaging besproken om ondanks deze ontwikkelingen de vitaliteit van sport in Zwolle te behouden. De verenigingen zijn daarbij uitgedaagd om plannen en ideeën te ontwikkelen om enerzijds het verdienvermogen te vergroten en anderzijds hun maatschappelijke rol te verbreden teneinde ook in de toekomst een vitale vereniging te zijn. De resultaten van de stadsgesprekken, die in 2016 voortgezet worden, worden vastgelegd in het Actieplan sport en bewegen, dat een dynamisch en flexibel kader biedt waarin richtinggevende keuzes worden gemaakt om de komende jaren slagvaardig sporten en bewegen te ondersteunen en te faciliteren.

In het verlengde van de stadsgesprekken is in december het Zwolse sportsymposium georganiseerd. Naast een lezing en een groot aantal workshops was er voor de Zwolse sportwereld ook gelegenheid om te ontmoeten en bij te praten. Het grote aantal deelnemers vanuit zowel de sport als de politiek en de positieve reacties tonen aan dat het sportsymposium erg gewaardeerd werd.

Op accommodatie gebied is de ingebruikname van de nieuwe sporthal bij de nieuwbouw van wijkcentrum het Anker in Westenholte de belangrijkste ontwikkeling. Deze multifunctionele accommodatie voor zowel Westenholte als Stadshagen is in augustus feestelijk geopend en de sporthal wordt inmiddels al goed gebruikt door het onderwijs en de lokale sportverenigingen.

Tenslotte heeft sport in Zwolle ook dit jaar weer bijgedragen aan het vergroten van levendigheid in en de uitstraling van de stad. Naast het landskampioenschap van Landstede volleybal en het optreden van PEC Zwolle in de KNVB-bekerfinale, kunnen ook de Zwolse sportevenementen zoals de Halve Marathon, Ster van Zwolle, triatlon Zwolle nog steeds op veel bezoekers en publiciteit rekenen.

Relevante kaderstellende nota’s

  • Sportnota: Sport in Zwolle, Samen Beleven (2006-2011), verlengd tot 2015
  • Masterplan Sportaccommodaties (2009)
  • Nota aangepast sporten: Zwolle sport onbeperkt (2010-2013)
  • Nulmeting sportaccommodaties (2011)