Jaarverslag 2015

Samenvatting

2015 was een afwisselend jaar. Het publiek wist de Zwolse instellingen te vinden, met bezoekersrecords voor een aantal instellingen. Er was landelijke waardering voor de prestaties van Zwolse organisaties in de vorm van prijzen, nominaties, en recensies. Het nieuwe cultuureducatiebeleid is in 2015 gestart, met name binnen het primair en voortgezet onderwijs.

Tegenvallers waren er ook met de vertraging in de verbouwing van de 7 Alleetjes en het negatief eigen vermogen van Muzerie.

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van allerlei gesprekken met instellingen, organisaties en betrokkenen uit de culturele en creatieve sector. En een stadsgesprek cultuur onder leiding van de Partij voor Cultuur. Algemene ontwikkelingen zijn opgehaald en gedeeld. De bezuinigingsopgave, vastgesteld bij voorjaarsstukken in 2015, is in de loop van het jaar nader uitgewerkt. Eind 2015 is door LAgroup een rapport opgeleverd over cultuurhistorisch Zwolle en perspectief voor de toekomst, met een bezuiniging.
Al deze gesprekken en ontwikkelingen hebben geleid tot een nieuwe Cultuurnota Zwolle, inclusief het verhaal van Lagroup over cultuurhistorie. Naar verwachting wordt hierover in april 2016 in college besloten.