Jaarverslag 2015

Samenvatting

In september 2015 is de nieuwe visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers vastgesteld. Kernbegrippen zijn gastvrij en op maat. Het digitale kanaal blijft ons voorkeurskanaal.
De klanttevredenheid over onze dienstverleningskanalen balie, telefoon, e-mail en digitaal is in 2015 op niveau gebleven. Dat geldt ook voor de afhandeling van klachten en bezwaren.
De APV is in 2015 herzien, op passende wijze. De APV trad begin 2016 in werking.
Ten opzichte van 2014 is het aantal vergunningen en de bouwleges behoorlijk toegenomen.
GBLT, dat voor de gemeente de belastingtaken uitvoert, heeft in 2015 verbetermaatregelen opgestart. In februari 2016 is van de Waarderingskamer het oordeel “voldoende” ontvangen over het jaar 2015.